โรคเหงือกที่สาวๆต้องให้ความสำคัญ

โรคเหงืออักเสบ เป็นโรคที่ทำให้สาวๆ ขาดความมั่นใจในตัวเอง จะมีเลือดออกตามไรฟัน เหงือกจะมีลักษณะร่นจากตัวฟัน ทำใฟ้ฟันของเราดูยาวขึ้น เราจะสามารถสังเกตุเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเองได้ อย่างตอนเช้าที่เราแปรงฟันก็จะมีเลือดออกมาตามฟองยาสีฟัน บางรายมีอาการปวดฟันร่วมด้วยจากโรคเหงือกอักเสบ

แท้จริงแล้วโรคเหงือกอักเสบเกิดจากการที่เหงือกอักเสบจากคราบแบคทีเรียที่สะสมอยู่ที่เหงือกและฟัน แต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธี แต่ในบางครั้งหินปูนที่เกาะอยู่ในฟอกฟันเราก็ไม่สามารถกำจัดมันได้เอง จึงต้องพบทันตแพทย์เพื่อทำการขูดหินปูน จึงเป็นสาเหตุที่เราต้องไปพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน

นอกจากการแปรงฟันแล้วเรายังต้องพึงพาไหมขัดฟันที่จะทำความสะอาดช่องฟันเล้กๆ และโคลนเหงือกเท่าที่เราจะทำได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง และมือต้องเบาให้มากที่สุด ไม่งั้นไหมขัดฟันอาจจะบาดเหงือกของเราได้ หากเราไม่ทำการรักษาโรคเหงือกอักเสบจะส่งผลให้เกิดเป็นโรคปริทันต์ที่สร้างความเสียหายให้แก่เหงือกและฟัน

ดังนั้นหากใครไม่อยากเป็นโรคเหงือกอักเสบก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดของเหงือกและฟัน ทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ รู้จักการใช้ไหมขัดฟันให้ถูกวิธี และไปพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือนเพื่อตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน รวมไปถึงการขูดหินปูน