คุณสมบัติเด่นของถ่านไม่ไผ่

ถ่านไม่ไผ่เป็นถ่านไม้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายทางๆมากๆ แต่ก่อนที่เราจะมาบอกคุณสมับติเด่นๆของถ่านไม่ไผ่กันนั้น เรามาขออธิบายการผลิตแบบย่อๆกันก่อน เพื่อที่ทุนคนจะได้รู้ที่มาที่ไป ถ่านไม่ไผ่ถูดคิดค้นและวิจัยครั้งแรงในประเทศญี่ปุ่นแล้วตอนนี้กำลังมาดังในประเทศไทยเรา โดยกระบวนการผลิตเริ่มแรกคือ

เค้าจะนำไม่ไผ่มาเผาด้วยความร้อนที่อุณหภูมิสูง เพราะเมื่อไม่ไผ่ได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูงพอนั้น จะก่อให้เกิดคุณสมบัติพิเศษขึ้น โดยเมื่อเผาด้วยความร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือ …