น้ำหอมมีเสน่ห์อย่างไร?

หลายคนชอบใช้น้ำหอม ถือเป็นรสนิยมหนุ่งที่หลายคนเรียกว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนที่ใช้น้ำหอม เป็นเสน่ห์ของกลิ่นที่หอม เมื่อใครได้กลิ่นก็รู้สึกดี บางคนรู้สึกชอบ ปลื้ม เพียงแค่ได้กลิ่นของน้ำหอมที่ใส่เท่านั้น จึงทำให้หลายคนกำลังคิดว่าการใส่ น้ำหอม กลิ่นที่เราชอบจะเป็นเสน่ห์และเป็นแรงดึงดูดภายในตัวเอง …